Документи

Документи за учебната 2021-2022

Бюджeт / Отчети за 2022 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Документи за учебната 2020-2021г.

 1. Отчет за изпълнението на Стратегия за развитие на ДГ ”Слънце” – 2020/2021г.
 2. Списък с разпределение на децата по групи - първа А, Б и В група
 3. Списък на класираните деца за прием в първа възрастова група за учебната 2021-2022 г.
 4. Годишна план-програма по БДП за 2021г.
 5. Държавни дейности
 6. Местни дейности
 7. Правилник за дейността на ДГ - актуализиран
 8. Годишен план на детската градина за учебната 2020 - 2021 г.
 9. Етичен кодекс на училищната общност
 10. Мерки за повишаване качеството на образованието
 11. Организация на учебния ден
 12. Отчет за изпълнението на стратегия за развитие на ДГ за периода 2016 - 2020г.
 13. Правилник за дейността на детската градина
 14. Програма за превенция на ранно напескане на образователната система
 15. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи
 16. Програмна система като част от стратегията за развитие на детската градина
 17. Стратегия за развитие на детската градина за периода 2020 - 2024 г.

Отчет на бюджета за 2021 г.

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Документи 2019 - 2020 г.

Защита на личните данни

1. Политика за защита лични данни

2. Организационни мерки за защита

3. Образци на документи за защита на лични данни


 Лицензирани доставчици на социални услуги.

Критерии за класиране на деца за I-ва група в ДГ "Слънце"

Етичен кодекс

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ДГ "СЛЪНЦЕ"

БЮДЖЕТ ЗА 2017г.

Стратегия за развитие на детската градина  2016 - 2020г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности - ДГ "Слънце"

Бюджет с тримесечно разпределение 2016г.