ДОКУМЕНТИ

Списък на класираните деца от приема за учебната 2019 - 2020 година.

План за организация на летния период - 2019 г.

Отчет за първото тримесечие на 2019 г.

Баланс на бюджета - 2019г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности - ДГ "Слънце" 01.01-31.12.2018г.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

БАЛАНС НА БЮДЖЕТ ЗА 2018г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности - ДГ "Слънце" 01.01-31.12.2017г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности - ДГ "Слънце" 01.01-30.06.2017г.

Списък на приетите деца в 1-ва възрастова група родени 2014г. в ДГ "Слънце"

Протокол за класиране на деца за прием 1-ва възрастова група в ДГ "Слънце"

Защита на личните данни

1. Политика за защита лични данни

2. Организационни мерки за защита

3. Образци на документи за защита на лични данни


 Лицензирани доставчици на социални услуги.

Критерии за класиране на деца за I-ва група в ДГ "Слънце"

Етичен кодекс

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ДГ "СЛЪНЦЕ"

БЮДЖЕТ ЗА 2017г.

Стратегия за развитие на детската градина  2016 - 2020г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности - ДГ "Слънце"

Бюджет с тримесечно разпределение 2016г.