Група „Петле“

p1

 

Екип

Учители:

Емилия Чобанова

Теодора Димитрова

Помощник – възпитател:

Галина Челебиева

 

 

Правила на групата:

p2

 

p3 p4   p5